Entrada destacada

11 de noviembre de 2020

Continua la campanya #CUBASALVAVIDAS de Defensem Cuba

 

Continua la campanya #CUBASALVAVIDAS de Defensem Cuba amb la recollida de fons per a la compra de material mèdic-sanitari i el seu enviament a Cuba.

Des de finals del setembre passat la plataforma de solidaritat amb Cuba a Catalunya DEFENSEM CUBA vam iniciar una campanya solidària de recollida de fons amb l'objectiu de comprar i enviar a Cuba materials mèdic-sanitaris que els EUA impedeixen que arribin a l'illa, com a conseqüència del cruel i genocida bloqueig, i que afecta tota la població cubana.

Els materials sanitaris s'adquiriran i s'enviaran a Cuba a través de l'ONG Medicuba, efectuant una compra conjunta amb altres organitzacions de l'estat espanyol. Aquesta campanya durarà fins a final de l'any 2020.

En aquests moments de pandèmia, Cuba com altres països de món, està passant per moltes dificultats, a conseqüència de les restriccions de mobilitat mundial; s'ha vist molt afectada l'economia al faltar l'entrada de divises provinents, fonamentalment del turisme. A aquesta situació excepcional s'uneixen el enduriment, amb les noves mesures imposades pel govern de Trump, del bloqueig econòmic comercial i financer que els EUA li imposa des de 1962, que agreuja encara molt més els efectes de la pandèmia.

El bloqueig, el més llarg i agressiu en la història de la humanitat, va ser imposat per provocar escassetat i descontent al poble cubà, amb l'objectiu d'acabar amb la seva Revolució, causar danys i penúries greus i limitar el desenvolupament de país.

El bloqueig és un acte de guerra contra tot un poble i es fa més criminal encara, en cas d'emergència com l'actual pandèmia Covid-19 Donald Trump ha endurit el bloqueig, prenent mesures com: activar les seves lleis extraterritorials, impedir que s'enviïn remeses des de els E.U.A. a les famílies cubanes, prohibir el turisme nord-americà a Cuba, sancionar les empreses navilieres que transporten petroli a Cuba, i a les institucions financeres i empreses estrangeres que facin negocis amb Cuba.

En temps de pandèmia de la COVID-19 el govern dels EUA està impedint el desembarcament a Cuba als vaixells que transporten combustible, medicaments, material sanitari i altres béns a l'illa, cosa que afecta de forma greu a la salut i al benestar de la població cubana.

Malgrat totes aquestes agressions, Cuba no deixa de ser solidària, ha enviat les brigades mèdiques "Henry Reeve" a 38 països, entre ells a Itàlia i Andorra, aquestes brigades, formades per més de 3000 professionals han atès a milers de pacients afectats de Covid-19.

Defensem Cuba exigim que acabi el criminal bloqueig econòmic comercial i financer per part dels EUA i sol·licitem la solidaritat econòmica de la ciutadania de Catalunya en aquesta campanya, que com sempre demostrarà que la solidaritat no és donar el que ens sobra, sinó compartir el que tenim. Cuba s’ho mereix, perquè #CubaSalvaVides.

Pots fer les aportacions a ES39 0182 4291 3102 0800 5649–BBVA 


Continúa la campaña #CUBASALVAVIDAS de DefensemCuba con la recogida de fondos para la compra de material médico-sanitario y su envío a Cuba.

Desde finales del pasado septiembre la plataforma de solidaridad con Cuba en Cataluña DEFENSEM CUBA iniciamos una campaña solidaria de recogida de fondos con el objetivo de comprar y enviar a Cuba materiales médico-sanitarios que EEUU impiden que lleguen a la isla, como consecuencia del cruel y genocida bloqueo, y que afecta a toda la población cubana.

Los materiales sanitarios se adquirirán y se enviarán a Cuba a través de la ONG Medicuba, efectuando una compra conjunta con otras organizaciones del estado español. Esta campaña durará hasta final del año 2020.

En estos momentos de pandemia, Cuba como otros países de mundo, está pasando por muchas dificultades, a consecuencia de las restricciones de movilidad mundial; se ha visto muy afectada su economía, sobretodo la entrada de divisas provenientes, fundamentalmente, del turismo. A esta situación excepcional se une el endurecimiento, con las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Trump, del bloqueo económico comercial y financiero que EEUU le impone desde 1962, que agrava aún mucho más los efectos de la pandemia.

El bloqueo, el más largo y agresivo en la historia de la humanidad, fue impuesto para provocar escasez y descontento en el pueblo cubano, con el objetivo de acabar con su Revolución, causar daños y penurias graves y limitar el desarrollo de país.

El bloqueo es un acto de guerra contra todo un pueblo y se hace más criminal aún, en caso de emergencia como en la actual pandemia Covid-19 Donald Trump ha endurecido el bloqueo, tomando medidas como: activar sus leyes extraterritoriales, impedir que se envíen remesas desde los EEUU a las familias cubanas, prohibir el turismo norteamericano a Cuba, sancionar a las empresas navieras que transportan petróleo a Cuba, y a las instituciones financieras y empresas extranjeras que hagan negocios con Cuba.

En tiempos de pandemia de la COVID-19 el gobierno de EEUU está impidiendo el desembarco en Cuba a los barcos que transportan combustible, medicamentos, material sanitario y otros bienes en la isla, lo que afecta de forma grave a la salud y al bienestar de la población cubana.

A pesar de todas estas agresiones, Cuba no deja de ser solidaria, ha enviado las brigadas médicas "Henry Reeve" a 38 países, entre ellos Italia y Andorra. Estas brigadas, formadas por más de 3.000 profesionales han atendido a miles de pacientes afectados de COVID-19.

DEFENSEM CUBA exigimos que termine el criminal bloqueo económico comercial y financiero por parte de EEUU y solicitamos la solidaridad económica de la ciudadanía de Cataluña en esta campaña, que como siempre demostrará que la solidaridad no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Cuba lo merece, porque #CubaSalvaVidas.

Puedes hacer las aportaciones en ES39 0182 4291 3102 0800 5649–BBVA.No hay comentarios: